დამფუძნებლები

ცნობები დამფუძნებლების შესახებ

ნუნუ (ნინო) ჯავახიშვილი არის საგანმანათლებლო   ორგანიზაცია `დიდაქტიკისდირექტორ-დამფუძნებელი, ქიმიკოს-პედაგოგთა ასოციაცია `სინთეზისპრეზიდენტი VIII-XII კლასების ქიმის სახელმძღვანელოებისა და ინტერნეტ სახელმძღვანელოს თანაავტორი ასევე მრავალი მეთოდური სახელმძღვანელოს ავტორი და ოცი წელი ხელმმძღვანელობდა თბილისის მასწავლეებელთა დახელოვნების ინსტიტუტის ქიმიის სწავლების მედოდიკის კათედრას. Aმუშაობდა ისნის რაიონის მეთოდკაბინეტის ქიმიის მეთოდისტად. იყო თსუ- ლაზერების პრობლემური ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელი. ასწავლიდა ქიმიას თბილისის #31, #90 და #23 საშუალო სკოლებში.

ეთერ ბასიაშვილი - ორგანიზაციის დამფუძნებელი. VII –XI  კლასების  ფიზიკის სახელმძღვანელოების, ამოცანათა კრებულებისა და ტესტების, მეთოდური ნაშრომები ავტორი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა: ფიზიკის მასწავლებლად, საქართველოს განათლების სამინისტროს ფიზიკის  მეთოდისტად, განათლების სამინისტროს სას-წავლო-მეთოდური მუშაობის სამმართველოს უფროსის მოადგილედ, თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტის სკოლათმცოდნეობის ლაბორატორიის გამგედ.


ხათუნა რამიშვილიისტორიკოსი, საგანმანთლებლო ორგანიზაციადიდაქტიკის დამფუძნებელისამუშაო გამოცდილება 1977– 1992 წლებში თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტის ბიბლმცოდნეობის კაბინეტის მეთოდისტი; 1997 წლიდან 2006 წლამდე ლაბორატორიის გამგე; ნიდერლანდების სამეფოს მიერ მიღებული აქვს გრანტი პროექტისმოზარდთა დასაქმება სიღარიბის დასაძლევადგანსახორციელებლად ––2005 წელს; მისი ხელმძღვანელობით 1992–2006 წლებში თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტში ტარდებოდა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები სკოლის ბიბლიოთეკართათვის;

მარიამ ბოჭორიშვილიბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორისაგანმანთლებლო ორგანიზაციადიდაქტიკის დამფუძნებელი“ 5 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი მიკრობიოლოგიაში; VII კლასის ბიოლოგიის სახელმძღვანელოს თანაავტორი; „ეკოლოგიური სისტემების შესავალი“ – დამხმარე სახელმძღვანელო ეკოლოგიაში საბაზო საფეხურის მოსწავლეთათვის;“ინტერაქტიული სწავლება ბიოლოგიაში “– VI-IX კლასის მოსწავლეთათვის; 1998–2006 წლებში მუშაობდა თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტის ბიოლოგიის ლაბორატორიის მეთოდისტად - სადაც ახდენდა ბიოლოგიის მასწავლებლებისათვის კვალიფიკაციის კურსების ორგანიზებას და ჩატარებას; არასამთავრობო ორგანიზაციაბიოკლუბისდამფუძნებელი; ინსტიტუტიპანაცეას“ – ლექტორი