საყვარელო ბავშვებო!
გილოცავთ ფინალურ ტურში მიღწეულ წარმატებებს!
დაჯილდოება შედგება 2015 წლის 7 ივნისს #166 სკოლის სააქტო დარბაზში 11.00 სთ-ზე შემდეგ საგნებში:
1.    გუნდური ოლიმპიადა მათემატიკაში
2.    მათემატიკა
3.    ქართული ენა
4.    ზოგადი უნარები
5.    ინგლისური ენა


საყვარელო ბავშვებო!
         გილოცავთ ფინალურ ტურში გადასვლას და გისურვებთ   წარმატებებს!
        თქვენ  ღირსეულად   დაძლიეთ II ტური და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესეთ შედეგები.  
გთავაზობთ ფინალურ ტურში გასულ მოსწავლეთა სიას (შედეგებს)
ფინალური  ტური  ჩატარდება  2015  წლის  3  მაისს  #166  საჯარო  სკოლაში:
ქართული - 10.00 სთ
მათემატიკა - 11.00 სთ
ინგლისური - 12.00 სთ

III (ფინალური) ტურ მონაწილე ყველა მოსწავლე დაჯილდოვდება  სერტიფიკატით, ხოლო საპრიზო ადგლებზე გასული მოსწავლეები შესაბამისი დიპლომებითა და საჩუქრებით.

 ჩვენი თხოვნაა, რომ ფინალური ტურის ყველა მონაწილემ, ოლიმპიადის
 დღეს აუცილებლად წარმოადგინოს დაბადების მოწმობის ასლი (საშვის
 სახით), და გამოცხადდეს,  მხოლოდ  განსაზღვრულ  საათებში.
წინააღმდეგ  შემთხვევაში  მონაწილე  ფინალურ  ტურზე  არ  დაიშვება.
მოსწავლეთა  გამოცხადება  იწარმოებს  ნახევარი  საათით  ადრე.

პრეტენზიები  არ  მიიღება.


გუნდური  ოლიმპიადის  I ტური  მათემატიკაში 
”სახალისოდან  შემეცნებისაკენ”  ჩატარდება  2015 წლის  19 მაისს მისამართზე: ძმები ორბელიანების ქ.#7. საერო სკოლა  ”ალბიონი”  IV სართული.
1.  #182 სკოლა - #180 სკოლა - 11.00 სთ (III კლასი)

2. #159 სკოლა - #172 სკოლა - 13.00 სთ (III კლასი)