გაზაფხული-ზაფხულის სეზონი - 2014 წლის 4 მაისის შედეგები
 ოლიმპიადა -III  ტური (დასკვნითი)  
დაჯილდოება  - 8 ივნისს  11.00 სთ-ზე    #166 სკოლაში

ოლიმპიადის შედეგები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

=============================================================
უნარების  ტესტირება  ჩატარდა  2014 წლის  11 მაისს
დაჯილდოება  - 8 ივნისს  11.00 სთ-ზე    #166 სკოლაში
იხილეთ უნარების ტესტის შედეგბი