გთავაზობთ ოლიმპიადის შედეგებს


ოლიმპიადა მათემატიკაში II კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 3 (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა მათემატიკაში III კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 3 (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა მათემატიკაში IV კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 3 (2012 წლის 25 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა მათემატიკაში V კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 3 (2012 წლის 25 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა მათემატიკაში VI კლასი -I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 3  (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა მათემატიკაში VII კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 3  (2012 წლის 26 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში II კლასი -  I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 3  (2012 წლის 27 ოქტომბერი) 
ოლიმპიადა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში III კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი  ქულა -   3   (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა ქართულ ენასა და ლიტერატურში IV კლასი - I  ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 4  (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში V კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 8 (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში VI კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი  ქულა - 8  (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში VII კლასი - I ტური შედეგები გამსვლელი  ქულა - 8 (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა ინგლისურში III კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 4 (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა ინგლისურში IV კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 4   (2012 წლის 27 ოქტომბერი)
ოლიმპიადა ინგლისურში V კლასი - I ტურის შედეგები გამსვლელი ქულა - 20  ( 2012 წლის 27 ოქტომბერი)

ოლიმპიადის ტესტები