ოლიმპიადის შედეგები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში II კლასის #4 დავალებაში გაპარულია ხარვეზი, ამიტომაც ეს ტესტი ამოღებულია შეფასებიდან.
გთავაზობთ ქართულის ოლიმპიადის შედეგებს კლასების მიხედვით;